Baza frazema hrvatskoga jezika sadržava frazeme suvremenoga hrvatskog jezika koji su svrstani pod svakom frazemskom sastavnicom. Iz kanonskih likova frazema razabiru se rekcija i valencija frazema. Baza se temelji na podatcima dobivenim iz Kolokacijske baze hrvatskoga jezika. Informacije o toj bazi nalaze se na mrežnoj stranici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje http://ihjj.hr/kolokacije/.

Bazu frazema hrvatskoga jezika izradili su: Goranka Blagus Bartolec, Barbara Kovačević, Ivana Kurtović Budja, Ivana Matas Ivanković i Stefan Rittgasser. Mrežne stranice priredio je Vedran Cindrić.