a im.

ni a

a im.

ni a ni b

a im.m.

ajnc a

a im.s.

od a do ž

a vez.

ako ne curi, a ono kaplje

a vez.

dati caru carevo, a Bogu Božje

a vez.

goniti lisicu, a istjerati vuka

a vez.

na jedno oko ćorav, a na drugo ne vidi

a vez.

ne štedjeti ni vrijeme, a bome ni novac

a vez.

od zla oca, a od gore majke

a vez.

ostario, a ne opametio se

a vez.

praviti ražanj, a zec u šumi

a vez.

reći bobu bob, a popu pop

a vez.

reći popu pop, a bobu bob

a vez.

spremati ražanj, a zec u šumi

a vez.

tjerati lisicu, a istjerati vuka

a vez.

u tuđemu oku vidi trun, a u svome brvna ne vidi

a vez.

znati što je pop, a što bob

abeceda

početi od abecede

Abrahamov

biti primljen u Abrahamovo krilo

Abrahamov

otići u Abrahamovo krilo

Adam

od Adama do Eve

Adam

od Adama i Eve

Adamov

u Adamovu kostimu