ćorsokak

zapasti u ćorsokak

ćoša

okruglo pa na ćoše

ćošak

biti na tri ćoška

ćošak

držati tri ćoška

ćošak

držati tri ćoška kuće

ćud

biti /komu/ po ćudi

ćud

biti blage ćudi

ćud

biti janjeće ćudi

ćud

biti pasje ćudi

ćud

blage ćudi

ćud

golubinje ćudi

ćud

koliko ljudi, toliko ćudi

ćud

nije /komu/ po ćudi

ćud

nije mi po ćudi

ćud

pasje ćudi biti

ćuh

ni ćuha vjetra nema

ćuk

sam kao ćuk

ćuk

stajati kao ćuk

ćuliti

ćuliti uši

ćuška

opaliti /komu/ ćušku

ćuška

prilijepiti /komu/ ćušku

ćuška

zalijepiti /komu/ ćušku

ćuskija

glup kao ćuskija

ćuskija

napiti se kao ćuskija