hajati

hajati za /koga, što/ kao za lanjski snijeg

hajde

ma hajde!

halva

ide /što/ kao halva

Haribda

između Scile i Haribde

Herod

slati /koga/ od Heroda do Pilata

hiljada

od hiljadu fela

hip

u hipu

hitac

hitac u prazno

hitan

po hitnom postupku

hitno

pod hitno

hlače

derati hlače

hlače

derati hlače s /kim/

hlače

imati pune hlače

hlače

isprašiti /komu/ hlače

hlače

napuniti hlače

hlače

nositi hlače

hlače

palo je /komu/ srce u hlače

hlače

tresu se /komu/ hlače

hladan

biti hladna srca

hladan

biti hladne krvi

hladan

djelovati poput hladnog tuša

hladan

doživjeti hladan tuš

hladan

hladan kao čelik

hladan

hladan kao kamen