pred

izlaziti pred oči /komu/

pa

bilo pa prošlo

pa

bubnuti pa ostati živ

pa

iz neba pa u rebra

pa

kako došlo, tako pa prošlo

pa

lupnuti pa ostati živ

pa

nije to pljuni pa zalijepi

pa

okolo kere pa na mala vrata

pa

okruglo pa na ćoše

pa

pa mirna Bosna

pa

pljuni pa zalijepi

pa

poljubi pa ostavi /što/

pa

poljubiti pa ostaviti /što/

pa

s neba pa u rebra

pa

stani pa gledaj

pa

šuć-muć pa prolij

pa

živ bio pa vidio

pa

živi bili pa vidjeli

pa čest.

pa bog

pa čest.

pa reko to i Sveti Otac Papa

pa čest.

pa ti reci

pa vez.

pa točka

pačati povr.

pačati se u tuđe poslove

padati

akcije padaju /komu/