o prij

biti kamen o /čijem/ vratu

o prij

razbiti se /komu/ o glavu

o prij

život /komu/ visi o niti

o prij.

bacati bob o stijenu

o prij.

bacati bob o zid

o prij.

biti /komu/ kamen o vratu

o prij.

bok o bok

o prij.

borba prsa o prsa

o prij.

boriti se prsa o prsa

o prij.

boriti se prsa o prsa

o prij.

da se i ne govori o /čemu/

o prij.

dati glas o sebi

o prij.

dati posljednju riječ o /kom, čem/

o prij.

dok bi dlanom o dlan pljesnuo

o prij.

dok bi dlanom o dlan udario

o prij.

dok bi rukom o ruku

o prij.

dok udariš dlanom o dlan

o prij.

glava visi /komu/ o koncu

o prij.

govoriti o svemu i svačemu

o prij.

govoriti u superlativima o /kom, čem/

o prij.

govriti o svemu i svačemu

o prij.

imati iluzije o /kom, čem/

o prij.

imati više dugova nego kose na glavi

o prij.

izgubiti svijest o /čemu/