i

bacati drvlje i kamenje na /koga, što/

i

bacati se na /koga/ drvljem i kamenjem

i

bez konca i kraja

i

bez kraja i konca

i

bez kuće i kućišta

i

bez mira i počinka

i

bez mira i pokoja

i

bez pare i dinara

i

bez repa i bez glave je /što/

i

bez roda i imena

i

bez soka i smoka

i

bez straha i mane

i

bijeda i nevolja

i

bio to rekao i $veti Otac Papa

i

bistro i jasno

i

biti /čija/ čast i dika

i

biti /čija/ slika i prilika

i

biti /komu/ i otac i majka

i

biti /komu/ sve i sva

i

biti bez duše i srca

i

biti bez glave i repa

i

biti bez kuće i kućišta

i

biti dušom i tijelom uz /koga, što/

i

biti gluh i slijep za /koga, što/