što zam.

zna na čemu je /tko/

šaci

držati /komu/ palce

šačica

došla je šačica ljudi

šačica

prosvjedovala je šačica ljudi

šačica

šačica ljudi

šafran

žut kao šafran

šah

biti u šahu

šah

dati /komu/ šah

šah

držati /koga/ u šahu

šah-mat

zadati /komu/ šah-mat

šaka

biti u /čijim/ šakama

šaka

biti u /čijoj/ šaci

šaka

brz na šakama

šaka

davati /komu što/ kapom i šakom

šaka

davati /komu što/ šakom i kapom

šaka

davati i šakom i kapom

šaka

dijeliti /komu što/ i kapom i šakom

šaka

dijeliti /komu što/ i kapom i šakom

šaka

dijeliti /komu što/ šakom i kapom

šaka

dijeliti /komu, što/ i šakom i kapom

šaka

dijeliti /komu, što/ šakom i kapom

šaka

dijeliti i šakom i kapom

šaka

dobiti /koga, što/ u svoje šake

šaka

doći /komu/ u šake