šaka

dopasti /komu/ šaka

šaka

došlo je do šaka

šaka

držati /koga, što/ u šaci

šaka

držati /koga, što/ u šakama

šaka

golih šaka

šaka

imati /koga, što/ u šaci

šaka

imati /koga, što/ u šakama

šaka

imati pune šake posla

šaka

imati u šaci /koga/

šaka

ispustiti /koga, što/ iz šaka

šaka

izvući se iz /čijih/ šaka

šaka

kao šaka u oko

šaka

kao šakom u oko

šaka

ležati u /čijim/ šakama

šaka

ležati u /čijoj/ šaci

šaka

lupati šakom po stolu

šaka

lupiti šakom o stol

šaka

lupiti šakom po stolu

šaka

nalaziti se u /čijim/ šakama

šaka

nalaziti se u /čijoj/ šaci

šaka

ostajati praznih šaka

šaka

ostati praznih šaka

šaka

pasti /komu/ šaka

šaka

pasti u /čije/ šake