šaka

pasti u šake /komu/

šaka

pljunuti u šake

šaka

propuštati /koga/ kroz šake

šaka

propustiti /koga/ kroza šake

šaka

puna šaka brade

šaka

šaka jada

šaka

šaka ljudi

šaka

šaka u oko

šaka

šakom u oko

šaka

to je kao šaka u oko

šaka

to je kao šakom u oko

šaka

to je šaka u oko

šaka

to je šakom u oko

šaka

udariti šakom po stolu

šaka

uzeti /koga/ u šake

šaka

uzimati /što/ kapom i šakom od /koga/

šaka

uzimati kapom i šakom od /koga/

šaka

vratiti se praznih šaka

šala

bez šale

šala

iz šale

šala

kao od šale

šala

ne znati šale

šala

ne znati za šalu

šala

nema šale