šala

nema šale s /kim, čim/

šala

nije /komu/ do šale

šala

nije /što/ šala

šala

nije to šala

šala

od šale

šala

okrenuti /što/ na šalu

šala

okrenuti u šalu

šala

primiti /što/ za šalu

šala

šalu na stranu

šala

šalu nastranu

šala

tjerati šalu

šala

tjerati šalu s /kim, čim/

šala

to nije šala

šala

u šali

šala

učiniti /što/ kao od šale

šala

udariti u šalu

šala

uzeti /što/ za šalu

šala

vrag je odnio šalu

šala

vrag je uzeo šalu

šala

zbijati neslane šale s /kim/

šala

zbijati šalu

šalica

gledati /komu/ u šalicu

šaliti povr.

s /kim/ se ne valja šaliti

šaliti povr.

s tim se nije šaliti