šaliti povr.

šaliti se glavom

šaliti povr.

za živu glavu da se nisi šalio

šamar

opaliti /komu/ šamar

šamar

prilijepiti /komu/ šamar

šamar

prišiti /komu/ šamar

šampanjac

otvoriti šampanjac

šansu

zgrabiti svoju šansu

šapa

biti u /čijim/ šapama

šapa

imati /koga/ u svojim šapama

šapa

staviti šapu na /koga, što/

šaptom pril.

Bosna šaptom pade

šaren

blenuti kao tele u šarena vrata

šaren

buljiti kao tele u šarena vrata

šaren

gledati kao tele u šarena vrata

šaren

šaren kao djetao

šaren

stajati kao tele pred šarenim vratima

šaren

zagledati se u /koga, što/ kao tele u šarena vrata

šaren

zijati kao tele u šarena vrata

šašav

praviti se šašav

šav

doći do pucanja šavova

šav

došlo je do pucanja šavova

šav

pucati po šavovima

šav

pucati po svim šavovima

ščepati

ščepati bika za rogove