žariti

žariti i paliti

žaruljica

upalila se /komu/ žaruljica

žaruljica

žaruljica se upalila /komu/

žderati

nemoj me žderati

žderati

sam sebe žderati

žderati

žderati kao prasac

žderati povr.

žderati se u sebi

ždrijeb

bacati ždrijeb

ždrijeb

izvlačiti ždrijeb

ždrijebe

istrčavati kao ždrijebe pred rudo

ždrijebe

istrtrčavati se kao ždrijebe pred rudo

ždrijebe

obijestan kao ždrijebe

ždrijebe

trčati kao ždrijebe na plot

ždrijebe

trčati kao ždrijebe pred rudo

žeđ

crkavati od žedi

žeđ

krepavati od žeđi

žeđ

skapati od žeđi

žeđ

skapavati od žeđi

žeđ

ugasiti žeđ

žeđ

uginuti od žeđi

žeđ

umrijeti od žeđi

žedan

biti žedan /čije/ krvi

žedan

prevesti /koga/ žedna preko vode

žedan

prevesti /koga/ žednog preko vode