žedan

žedan /čije/ krvi

žedan

žedan kao pas

žedan

žedan kao zemlja

žedan

žedan krvi

želja

da /koga/ želja mine

želja

da /koga/ želja prođe

želja

došla je /komu/ želja za /što/

želja

imati vruću želju da []

želja

nemati primisli ni želja

želja

pusta želja

želja

puste želje

želja

vuče /koga/ želja /komu, čemu/

želja

vuče /koga/ želja za /kim, čim/

željan

biti željan /čije/ krvi

željeti

koliko /komu/ srce želi

željeti

koliko god ti duša želi

željeti

koliko god ti srce želi

željeti

koliko ti duša želi

željeti

koliko ti srce želi

željeti

od srca željeti /komu što/

željeti

što /komu/ duša želi

željeti

što oko ne vidi, srce ne želi

željeti

željeti /komu što/ od [svega] srca

željeti

željeti /komu što/ od srca