džep

bez lipe u džepu

džep

biti bez lipe u džepu

džep

biti dubokoga džepa

džep

biti plitka džepa

džep

biti plitkoga džepa

džep

biti praznih džepova

džep

cjepnuti /koga/ po džepu

džep

držati figu u džepu

džep

imati /koga, što/ u džepu

džep

imati dubok džep

džep

imati prazne džepove

džep

isprazniti /komu/ džepove

džep

lijeva ruka – desni džep

džep

lupnuti /koga/ po džepu

džep

metnuti /što/ u svoj džep

džep

napuniti džep

džep

napuniti džepove

džep

ni iz džepa ni u džep

džep

ni iz džepa, ni u džep

džep

ni u džep ni iz džepa

džep

opaliti /koga/ po džepu

džep

ostati bez lipe u džepu

džep

plaćati /što/ iz svoga džepa

džep

plaćati /što/ iz svoga vlastitog džepa