džep

platiti /što/ iz svoga džepa

džep

platiti /što/ iz svoga vlastitog džepa

džep

posegnuti duboko u džep

džep

poznavati /koga, što/ kao svoj džep

džep

poznavati /koga, što/ kao vlastiti džep

džep

puniti džepove

džep

trpati /što/ u svoj džep

džep

udariti /koga/ po džepu

džep

zagrabiti u plitki džep /koga, čega/

džep

zaviriti u /čiji/ džep

džep

zaviriti u vlastiti džep

džep

zavući /komu/ ruku u džep

džep

zavući ruku u tuđi džep

džungla

kao da je iz džungle /tko/