da vez.

da se čovjeku zgadi /tko, što/

da vez.

da se dubi na glavi

da vez.

da se i ne govori o /čemu/

da vez.

da se muha čuje kad proleti

da vez.

da se razumijemo

da vez.

da se stoji na glavi

da vez.

da se sve praši

da vez.

da se sve puši

da vez.

da se svijećom traži /koga/

da vez.

da se Vlasi ne dosjete

da vez.

da se Vlasi ne sjete

da vez.

da sve puca

da vez.

da te bog oslobodi

da vez.

da te bog sačuva

da vez.

da ti mozak stane

da vez.

da ti pamet stane

da vez.

da umreš od smijeha

da vez.

daleko od toga da []

da vez.

dam glavu da []

da vez.

dati glavu da []

da vez.

dati jarcu da čuva kupus

da vez.

dati kozi da čuva kupus

da vez.

dati ruku u vatru da []

da vez.

davati ruku u vatru da []