glad

zavarati glad

gladak

gladak kao ogledalo

gladan

biti dug kao gladna godina

gladan

biti gladan /čega/

gladan

biti gladan kao pas

gladan

biti gladan kao vuk

gladan

gladan je /tko/ kao da tri dana nije jeo

gladan

gladan kao pas

gladan

gladan kao vuk

gladan

gladna godina

gladan

gladne godine

gladan

na gladno srce

gladan

otegnuti se kao gladan dan

gladan

otegnuti se kao gladna godina

gladan

vući se kao gladna godina

gladan

zavlačiti se kao sedam gladnih godina

gladiti

gladiti bradu

gladiti

gladiti brk

gladiti

gladiti brkove

gladiti

gladiti debelo masnoj guski vrat

gladiti

gladiti masnoj guski vrat

gladiti

gladiti perom po stražnjici /koga/

glas

bije /koga/ glas

glas

biti na dobru glasu