hladiti

hladiti jaja

hladno

hladno je /komu/ oko srca

hladovina

debela hladovina

hladovina

živjeti u hladovini

hljeb

tražiti preko hljeba pogaču

hoće-neće

radi /tko, što/ hoće-neće

hod

hod po mukama

hod

prazni hod

hod

rješavati /što/ u hodu

hod

u hodu

hod

u hodu riješiti /što/

hodati

dok je Bog po zemlji hodao

hodati

dok je još Bog po zemlji hodao

hodati

hoda /tko/ kao da je metlu progutao

hodati

hodati kao muha bez glave

hodati

hodati kao po jajima

hodati

hodati kao puran

hodati

hodati na prstima

hodati

hodati na sve četiri

hodati

hodati po oštrici

hodati

hodati po oštrici britve

hodati

hodati po oštrici noža

hodati

hodati pod ruku s /kim/

hodati

kad je Bog po zemlji hodao