ljubav

voditi ljubav

ljubav

vratiti ljubav za ljubav

ljubav

za ljubav Božju

ljubav

zapaliti ljubav

ljubiti

ljubiti /komu/ skute

ljubiti

ljubiti /komu/ stope

ljubomoran

ljubomoran kao pas

ljudi

došla je šačica ljudi

ljudi

izići među ljude

ljudski

zadnja riječ ljudske povijesti

ljudski prid.

ljudska noga nije tamo stupila

ljudski prid.

ljudska riječ

ljudski prid.

zarobiti ljudsko srce

ljudski prid.

znati put do ljudskoga srca

ljudski pril.

ljudski je griješiti

ljuska

ljuska bez sadržaja

ljuštura

uvući se u svoju ljušturu

ljuštura

zatvarati se u svoju ljušturu

ljuštura

zatvoriti se u svoju ljušturu

ljut

jecati kao ljuta godina

ljut

ljut kao paprika

ljut

ljut kao pas

ljut

ljut kao pas u žeželju

ljut

ljut kao pašče