o prij.

o svom kruhu i ruhu

o prij.

o tom potom

o prij.

o tome i vrapci cvrkuću

o prij.

o tome i vrapci pjevaju

o prij.

o tome nema ni govora

o prij.

o tome nema ni razgovora

o prij.

o tome nema razgovora

o prij.

o tome već i vrapci cvrkuću

o prij.

o tome već i vrapci na krovovima cvrkuću

o prij.

o tome već i vrapci na krovovima pjevaju

o prij.

o tome već i vrapci na krovovima znaju

o prij.

o tome već i vrapci pjevaju

o prij.

obijati se /komu/ o glavu

o prij.

obilo se /komu što/ o glavu

o prij.

obit će se /komu što/ o glavu

o prij.

obiti se /komu/ o glavu

o prij.

objesi to mačku o rep

o prij.

objesiti /što/ mačku o rep

o prij.

objesiti kopačke o klin

o prij.

objesiti zube o klin

o prij.

okrvaviti ruke o /koga/

o prij.

povesti računa o /kom, čem/

o prij.

povijest šuti o /kom, čem/

o prij.

proširiti glas o /komu, čemu/