peta

izmaknuti pete

peta

izmjeriti /koga/ od glave do pete

peta

lizati /komu/ pete

peta

mjeriti /koga/ od glave do pete

peta

nije bilo ni u peti /komu što/

peta

nije ni u peti /komu što/

peta

od glave do pete

peta

od pete do glave

peta

odmjeriti /koga/ od glave do pete

peta

ohladiti pete

peta

okrenuti pete

peta

otegnuti pete

peta

podbrusiti pete

peta

potprašiti /komu/ pete

peta

potprašiti pete

peta

sišlo je /komu/ srce u pete

peta

srce je /komu/ u peti

peta

srce je palo u pete /komu/

peta

srce je sišlo u pete /komu/

peta

srce stoji /komu/ u peti

peta

zakopati pete u ledinu

petak

crni petak

petak

i svetkom i petkom

petak

nemati ni svetka ni petka