s

kuhati se u istome loncu s /kim/

s

lijegati s kokošima

s

lomiti s /kim/ pogaču

s

mač s dvije oštrice

s

makar fratri s neba padali

s

maknuti /što/ s mrtve točke

s

maknuti se /komu/ s očiju

s

maknuti se /komu/ s puta

s

micati se s mrtve točke

s

mjeriti /koga/ s visoka

s

muku mučiti s /kim, čim/

s

na istoj razini s /kim/

s

na istoj visini s /kim/

s

naći se s /kim, čima/ licem u lice

s

naći se s /kim/ na istoj valnoj dužini

s

naći se s one strane brave

s

ne htjeti ni u crkvu s /kim/

s

ne ispuštati /koga, što/ s oka

s

ne moći skinuti pogled s /koga, čega/

s

ne pada /komu što/ s neba

s

ne silazi /komu što/ s uma

s

ne silazi s usta /komu što/

s

ne skidati oči s /koga, čega/

s

ne skidati očiju s /koga, čega/