adrenalin

poskočio je /komu/ adrenalin

adresa

ide /što/ na /čiju/ adresu

adresa

na pravu adresu

adresa

obraćati se na dobru adresu

adresa

obraćati se na pogrešnu adresu

adresa

obratiti se na dobru adresu

adresa

obratiti se na krivu adresu

adresa

obratiti se na pogrešnu adresu

adresa

obratiti se na pravu adresu

adresa

reći /što/ na /čiju/ adresu

adresa

uputiti /koga, što/ na pravu adresu

adresa

uputiti /što/ na /čiju/ adresu

adut

baciti posljednji adut

adut

držati sve adute u svojim rukama

adut

imati dobre adute

adut

izbijati adut iz ruke /komu/

adut

izbijati sve adute iz ruke /komu/

adut

izbiti /komu/ glavni adut iz ruku

adut

izbiti adut iz ruke /komu/

adut

izbiti sve adute iz ruke /komu/

adut

posljednji adut

adut

zaigrati posljednji adut

advokat

drveni advokat

aga

veži konja gdje ti aga kaže