Ahilov

Ahilova peta

ajnc

ajnc a

akcent

staviti akcent na /što/

akcent

stavljati akcent na /što/

akcija

akcije padaju /komu/

akcija

krenuti u akciju

akcija

stupiti u akciju

ako

ako Bog da

ako

ako Boga znaš

ako

ako ne curi, barem kaplje

ako

grom /me/ ubio ako []

ako

ne bio ja, ako []

akumulator

napuniti akumulatore

Alajbegov

Alajbegova slama

alfa

alfa i omega /čega/

ali

ne bojim se, ali me je strah

alkohol

biti pod utjecajem alkohola

amen

doći na amen

amen

dolaziti na amen

amen

i amen!

amen

kao amen

amen

kao amen je /što/

amen

sigurno kao amen

amen

stići na amen