bacati

bacati sjenu na /koga, što/

bacati

bacati sve u jedan lonac

bacati

bacati u vatru /koga/

bacati

bacati ždrijeb

bacati

baciti /koga/ na ulicu

bacati

baciti /koga/ na leđa

bacati

baciti /što/ kvragu

bacati povr.

bacati se /komu/ oko vrata

bacati povr.

bacati se blatom na /koga/

bacati povr.

bacati se na /koga/ drvljem i kamenjem

bacati povr.

bacati se u trošak

bačen

podići bačenu rukavicu

baciti

baci mačku pod rep

baciti

baciti /koga komu/ pod noge

baciti

baciti /koga, što/ u sjenu

baciti

baciti /koga, što/ u staro željezo

baciti

baciti /koga, što/ u zrak

baciti

baciti /koga/ iz kuće

baciti

baciti /koga/ iz sedla

baciti

baciti /koga/ na cestu

baciti

baciti /koga/ na koljena

baciti

baciti /koga/ na ulicu

baciti

baciti /koga/ s prijestolja

baciti

baciti /koga/ u bijedu