baciti

baciti /što/ u kljun

baciti

baciti /što/ u usta

baciti

baciti /što/ u vjetar

baciti

baciti /što/ u vodu

baciti

baciti anatemu na /koga/

baciti

baciti blato na /koga/

baciti

baciti brigu na veselje

baciti

baciti cigarete

baciti

baciti čine na /koga, što/

baciti

baciti duhan

baciti

baciti iskru u barut

baciti

baciti jabuku u /čije/ krilo

baciti

baciti kamen na /koga, što/

baciti

baciti karte na stol

baciti

baciti ključ

baciti

baciti kocku

baciti

baciti koplje u trnje

baciti

baciti kost između /koga/

baciti

baciti kost među pse

baciti

baciti krivnju na /koga/

baciti

baciti ljagu na /koga, što/

baciti

baciti lopticu

baciti

baciti mačku pod rep

baciti

baciti mamac