baciti

baciti na koljena /koga, što/

baciti

baciti na vrat

baciti

baciti obraz pod noge

baciti

baciti oko na /koga, što/

baciti

baciti osmijeh na /koga/

baciti

baciti pero u trnje

baciti

baciti pogled na /koga, što/

baciti

baciti posljednji adut

baciti

baciti sidro

baciti

baciti sjeme mržnje

baciti

baciti sjeme razdora

baciti

baciti sjenu na /koga, što/

baciti

baciti sumnju na /koga/

baciti

baciti svjetlo na /koga, što/

baciti

baciti u očaj /koga/

baciti

baciti u sjenu /koga, što/

baciti

baciti u verige /koga/

baciti

baciti u zapećak /koga/

baciti

baciti udicu

baciti

baciti ulje na vatru

baciti

kocka je bačena

baciti

prihvatiti bačenu rukavicu

baciti

primiti bačenu rukavicu

baciti povr.

baciti se /komu/ oko vrata