hodati

kad je još Bog po zemlji hodao

hodati

stvar hoda

Homer

i dobri Homer kadgod dremucne

horizontala

ići u horizontalu

hostija

tanak kao hostija

hrana

držati /koga/ na hrani

hrana

hrana za bogove

hrana

topovska hrana

hraniti

hraniti /koga/ iz ruke

hraniti

hraniti guju na prsima

hraniti

hraniti guju na srcu

hraniti

hraniti guju u njedrima

hrast

jak kao hrast

hrčak

biti kao hrčak

hrčak

skupljati /što/ kao hrčak

hrčak

spavati kao hrčak

hrđav

biti na hrđavu putu

hren

voljeti /koga/ kao oči hrena

hrliti

hrliti kao muhe na med

htjeti

hoće brus

htjeti

hoće pile da uči kokoš

htjeti

htio – ne htio

htjeti

htjeti glavom kroza zid

htjeti

htjeti i ovce i novce