hvala

to je /komu/ hvala

hvaliti

hvaliti /koga, što/ na sva usta

hvaliti

svaki Cigo svoga konja hvali

hvatati

hvata /koga/ san

hvatati

hvata /koga/ strah

hvatati

hvatati /koga/ na lijepak

hvatati

hvatati /koga/ na štosove

hvatati

hvatati /koga/ u klopku

hvatati

hvatati /koga/ u svoje zamke

hvatati

hvatati /koga/ u svoju zamku

hvatati

hvatati /koga/ za riječ

hvatati

hvatati /što/ kao kruške

hvatati

hvatati korak s /kim/

hvatati

hvatati korak sa svijetom

hvatati

hvatati korijen

hvatati

hvatati maglu

hvatati

hvatati muhe

hvatati

hvatati muhe na lijepak

hvatati

hvatati se slamke

hvatati

hvatati u svoje zamke

hvatati

hvatati vjetar kapom

hvatati

hvatati vodu rešetom

hvatati

muhe hvatati

hvatati povr.

hvatati se s /kim, čim/ ukoštac