i

i kupus spasiti i koze nahraniti

i

i lijevo i desno

i

i mi konja za trku imamo

i

i mirna Bosna

i

i mladi i stari

i

i ne sanjati

i

i nikom ništa

i

i nikomu ništa

i

i otac i majka

i

i ovce i novce

i

i po stoti put

i

i prijeko i uzduž

i

i staro i mlado

i

i svetkom i petkom

i

i tako redom

i

i te kako!

i

i to mi je hvala

i

i točka

i

i tu priča završava

i

i u dobru i u zlu

i

i uzduž i poprijeko

i

i vol se /komu/ oteli

i

i vuk sit i koza cijela

i

i vuk sit i koze na broju