i

dignuti na /koga/ kuku i motiku

i

dignuti protiv /koga/ kuku i motiku

i

dijeliti /komu što/ i kapom i šakom

i

dijeliti /komu što/ šakom i kapom

i

dijeliti /komu, što/ i šakom i kapom

i

dijeliti /komu, što/ šakom i kapom

i

dijeliti i dobro i zlo s /kim/

i

dijeliti i radost i žalost s /kim/

i

dijeliti i šakom i kapom

i

dijeliti radost i žalost s /kim/

i

dijeliti s /kim/ dobro i loše

i

dijeliti s /kim/ i dobro i zlo

i

dizati na /koga/ drvlje i kamenje

i

djevojka i pol

i

doći će Sunce i na moja vrata

i

doći glavom i bradom

i

dok je svijeta i vijeka

i

dolom i gorom

i

držati bič i uzde

i

dušom i tijelom

i

glasno i jasno

i

glavom i bradom

i

gledati se kao pas i mačka

i

gluh i slijep