kabao

pljušti kao iz kabla

kabao

sipa kao iz kabla

kaša

biti u istoj kaši s /kim/

kad pril.

nemati kad

kad vez.

da se muha čuje kad proleti

kad vez.

kad bi tu priči bio kraj

kad vez.

kad javor jabukama rodi

kad vez.

kad je bal, nek je bal

kad vez.

kad je bilo tuk na luk

kad vez.

kad je Bog po zemlji hodao

kad vez.

kad je još Bog po zemlji hodao

kad vez.

kad na vrbi grožđe rodi

kad vez.

laže /tko/ kad zine

kad vez.

zaboli /koga/ duša kad čuje /koga, što/

kad vez.

znati kad je /komu, čemu/ vrijeme

kada pril.

nemati kada

kadar prid.

biti kadar učiniti /što/

kadgod

i dobri Homer kadgod dremucne

kadifa

nositi svilu i kadifu

kadifa

živjeti u svili i kadifi

kaditi

kaditi /komu/ tamjanom

kaiš

stegnuti kaiš

kajgana

košta /što/ kao svetog Petra kajgana

kajgana

stoji /koga što/ kao svetoga Petra kajgana