kako vez.

kako god okreneš

kako vez.

kako je pravo i pošteno

kako vez.

kako je red

kako vez.

kako je red i običaj

kako vez.

kako prošao da prošao

kako vez.

kako prošli da prošli

kako vez.

kako se /što/ uzme

kako vez.

kako se uzme

kako vez.

kako stvari stoje

kako vez.

kako te Bog uči

kako vez.

kako treba

kako vez.

kako znaš

kako vez.

može se čuti muha kako leti

kako vez.

ne zna /tko/ ni kako mu je ime

kako vez.

neka bude kako bude

kako vez.

okrenuti se kako puhne

kako vez.

okretati se kako vjetar puše

kako vez.

plesati kako /tko/ svira

kako vez.

povijati se kako vjetar puše

kako vez.

raditi kako se tko sjeti

kako vez.

vidjeti kako je /komu/ na srcu

kako vez.

vidjeti kako je /komu/ oko srca

kako vez.

vidjeti kako je /komu/ pri srcu

kako vez.

vidjeti kako je /komu/ u srcu