kako vez.

vidjeti kako stvari idu

kako vez.

vidjeti kako stvari stoje

kako vez.

vidjeti kako stvari teku

kako vez.

znati kako /tko/ diše

kako vez.

znati kako je /komu/ na srcu

kako vez.

znati kako je /komu/ oko srca

kako vez.

znati kako je /komu/ pri srcu

kako vez.

znati kako je /komu/ u srcu

kako vez.

znati kako stvari stoje

kako vez.

znati kako stvari teku

kako-tako

kako-tako

kaljati

kaljati /čiji/ obraz

kaljati

kaljati ruke

kalup

biti na isti kalup

kalup

biti na svoj kalup

kalup

nov kao iz kalupa

kamata

vratiti /komu što/ s kamatama

kamata

vratiti /komu, što/ s kamatama

kamen

biti kamen o /čijem/ vratu

kamen

pao je /komu/ kamen sa srca

kamen im.

baciti kamen na /koga, što/

kamen im.

biti /komu/ kamen o vratu

kamen im.

biti kamen na /čijem/ vratu

kamen im.

biti od kamena