lak prid.

laka mu zemljica

lak prid.

laka roba

lak prid.

laka ruka

lak prid.

laka srca

lak prid.

na laku ruku

lak prid.

ništa lakše

lak prid.

ondje gdje je vrag rekao laku noć

lak prid.

uzeti /što/ na laku ruku

lak prid.

uzimati /što/ na laku ruku

lakat

imati dobre laktove

lakat

imati jake laktove

lakat

imati laktove

lakat

krvav do lakata

lakat

pokazati /komu/ lakat

lakat

progovorio bi /tko/ na lakat

lako

Bog /komu/ dao duši lako

lako

ide /komu što/ lako

lako

ide /komu/ lako

lako

lako je /komu/ pri duši

lako

lako je /komu/ pri srcu

lako

lako je /komu/ smijati se

lako

lako je reći

lako

lako je zaključiti da []

lako

lako kao Očenaš