lanjski

/komu/ je do /koga, čega/ kao do lanjskog snijega

lanjski

briga je /koga/ za /što/ kao za lanjski snijeg

lanjski

brinuti se za /koga, što/ kao za lanjski snijeg

lanjski

hajati za /koga, što/ kao za lanjski snijeg

lanjski

mariti /tko/ za /koga, što/ kao za lanjski snijeg

lanjski

zapamtiti /koga, što/ kao lanjski oblak

laska

postići /što/ kroz lasku

last

plivati u slasti i lasti

last

plivati u slasti i lasti

last

zemlja lasti i slasti

last

živjeti u lasti i masti

last

živjeti u slasti i lasti

lasta

prva lasta

latiti povr.

latiti se oružja

latiti povr.

latiti se pera

latiti povr.

latiti se posla

lav

boriti se kao lav za /koga, što/

lav

ne diraj lava dok spava

lav

osjećati se kao lav u kavezu

lavina

zakotrljati lavinu /čega/

lavina

zakotrljati lavinu krize

lavlji

biti lavljeg srca

lavlji

lavlji dio

lavlji

lavlji udio