na čest.

eto ti ga na!

na prij.

baca novo svjetlo na /što/

na prij.

bacati anatemu na /koga/

na prij.

bacati blato na /koga/

na prij.

bacati brigu na veselje

na prij.

bacati čari na /koga/

na prij.

bacati drvlje i kamenje na /koga, što/

na prij.

bacati krivnju na /koga/

na prij.

bacati ljagu na /koga, što/

na prij.

bacati loše svjetlo na /koga, što/

na prij.

bacati oko na /koga, što/

na prij.

bacati pogled na /koga, što/

na prij.

bacati se blatom na /koga/

na prij.

bacati sjenu na /koga, što/

na prij.

baciti /koga, što/ na koljena

na prij.

baciti /koga/ na cestu

na prij.

baciti /koga/ na koljena

na prij.

baciti /koga/ na leđa

na prij.

baciti /koga/ na ulicu

na prij.

baciti /komu što/ na vrat

na prij.

baciti /što/ na papir

na prij.

baciti anatemu na /koga/

na prij.

baciti blato na /koga/

na prij.

baciti brigu na veselje