na prij.

baciti čine na /koga, što/

na prij.

baciti kamen na /koga, što/

na prij.

baciti karte na stol

na prij.

baciti krivnju na /koga/

na prij.

baciti ljagu na /koga, što/

na prij.

baciti na koljena /koga, što/

na prij.

baciti na vrat

na prij.

baciti oko na /koga, što/

na prij.

baciti osmijeh na /koga/

na prij.

baciti pogled na /koga, što/

na prij.

baciti se na knjigu

na prij.

baciti se na majku

na prij.

baciti se na oca

na prij.

baciti se na posao

na prij.

baciti sjenu na /koga, što/

na prij.

baciti sumnju na /koga/

na prij.

baciti svjetlo na /koga, što/

na prij.

baciti ulje na vatru

na prij.

bez dlake na jeziku

na prij.

biti /komu, čemu/ na tragu

na prij.

biti /komu, čemu/ na udaru

na prij.

biti /komu/ na diku

na prij.

biti /komu/ na grbači

na prij.

biti /komu/ na oku