o prij.

prsa o prsa

o prij.

radi se /komu/ o glavi

o prij.

radi se o /čijoj/ koži

o prij.

radi se o biti ili ne biti

o prij.

radi se o životu

o prij.

raditi /komu/ o glavi

o prij.

raditi o glavi

o prij.

raditi se /čijoj/ o glavi

o prij.

raspitati se o /kom, čem/ je riječ

o prij.

razbijati se /komu/ o glavu

o prij.

razbilo se /što komu/ o glavu

o prij.

razbiti legendu o /komu, čemu/

o prij.

reći koju dobru riječ o /kom/

o prij.

reći koju lijepu riječ o /kom/

o prij.

rukom o ruku

o prij.

snovati /komu/ o glavi

o prij.

stigao je glas o /kom, čem/

o prij.

što bi dlanom o dlan

o prij.

što bi dlanom o dlan pljesnuo

o prij.

što bi dlanom o dlan udario

o prij.

što bi rukom o ruku

o prij.

udarati glavom o zid

o prij.

udariti glavom o zid

o prij.

veži to mačku o rep