padati

glave padaju

padati

kiša pada kao iz kabla

padati

makar fratri s neba padali

padati

makar i sjekire padale

padati

makar sjekire padaju

padati

makar sjekire padale

padati

ne pada /komu što/ nakraj pameti

padati

ne pada /komu što/ s neba

padati

ne pada /komu/ ni nakraj pameti

padati

novac pada sa svih strana

padati

pada /komu što/ na pamet

padati

pada /komu što/ na um

padati

pada /komu/ mrena s očiju

padati

pada /komu/ san na oči

padati

pada /što/ kao kiša

padati

pada /što/ kao mana s neba

padati

pada /što/ u vodu

padati

pada kao iz kabla

padati

pada kiša kao iz kabla

padati

padaju glave

padati

padaju krupne riječi

padati

padati /komu što/ na teret

padati

padati /komu što/ u oči

padati

padati /komu/ oko vrata