padati

padati /komu/ pred noge

padati

padati /komu/ u oči

padati

padati kao gnjile kruške

padati

padati kao snopovi

padati

padati na /čija/ leđa

padati

padati na /čije/ oči

padati

padati na koljena pred /kim/

padati

padati na lijepe riječi

padati

padati na nos

padati

padati od umora

padati

padati s nogu

padati

padati u dugove

padati

padati u komu

padati

padati u nesvijest

padati

padati u očaj

padati

padati u san

padati

padati u vatru

padati

padati u zanos

padati

padati za slobodu

padati

padne /što komu/ na um

padati

para pada

padati

pečene ševe padaju s neba

padati

zrela kruška sama pada

padež

to je drugi padež