paliti

paliti sve mostove za sobom

paliti

žariti i paliti

paljba

imati kasno paljenje

paljba

osuti paljbu na /koga/

paljba

otvoriti paljbu na /koga, što/

paljenje

imati kasno paljenje

paljenje

imati sporo paljenje

paluba

baciti /što/ preko palube

pamćenje

pamćenje je izdalo /koga/

pamćenje

urezalo se u pamćenje /komu što/

pamćenje

usjeklo se /komu što/ u pamćenje

pamet

bistriti pamet

pamet

biti /komu/ na pameti

pamet

biti /komu/ u pameti

pamet

biti kokošje pameti

pamet

biti kratke pameti

pamet

biti pileće pameti

pamet

biti plitke pameti

pamet

biti pri pameti

pamet

biti pri zdravoj pameti

pamet

blizu je /što/ pameti

pamet

bubne /komu što/ na pamet

pamet

da ti pamet stane

pamet

daleko je /komu/ od pameti