račun

poravnati račune s /kim/

račun

povesti računa o /kom, čem/

račun

pozvati /koga/ na račun

račun

praviti račun

račun

praviti račun bez krčmara

račun

raditi /što/ za svoj račun

račun

raditi za svoj račun

račun

raščistiti račune s /kim/

račun

srediti račune s /kim/

račun

svesti račune

račun

tražiti račun od /koga/

račun

urediti račune s /kim/

račun

uspostaviti čiste račune

račun

uzeti /komu što/ u račun

račun

uzeti /što/ na svoj račun

račun

uzeti /što/ na vlastiti račun

račun

voditi računa o /kom, čem/

račun

za račun /koga/

račun

zabavljati se na račun /koga, čega/

račun

zabavljati se na tuđi račun

račun

zafrkavati se na /čiji/ račun

račun

zafrkavati se na račun /koga, čega/

račun

zahtijevati račun od /koga/

račun

zatražiti račun od /koga/