račun

zezati se na /čiji/ račun

račun

živjeti na tuđ račun

račun

živjeti na tuđi račun

računati

moći računati na /koga što/

računica

imati vlastitu računicu

rad

kidati se od rada

rad

pokidati se od rada

radi

reda radi []

radin

radin kao crv

radin

radin kao krtica

radin

radin kao pčela

raditi

crnački raditi

raditi

klikeri /komu/ dobro rade

raditi

ne zna ljevica što radi desnica

raditi

ne znam šta da radim

raditi

ostaviti život radeći na kući

raditi

rade /komu/ klikeri

raditi

radi /što/ kao popravljen aparat

raditi

radi /što/ kao sat

raditi

radi /tko, što/ bi – ne bi

raditi

radi /tko, što/ hoće-neće

raditi

raditi /komu što/ u inat

raditi

raditi /komu/ iza leđa

raditi

raditi /komu/ o glavi