valjati

s /kim/ se ne valja šaliti

valjati gl.1

ne valja /komu/ posao

valjati gl.1

ne valja /što/ ni pišljiva boba

valjati gl.1

ne valja /što/ ni pušljiva boba

valjati gl.1

ne valja ti posao

valjati povr.

što se iza brda valja

valjati povr.

valjati se od smijeha

valjati povr.

valjati se po blatu

valjati povr.

valjati se u novcu

valjati povr.

valjati se u parama

valjati povr.

znati što se valja iza brda

valni

biti na istoj valnoj dužini

valni

biti s /kim/ na istoj valnoj duljini

valni

naći se na istoj valnoj dužini s /kim/

valni

naći se s /kim/ na istoj valnoj dužini

valove

podiže /što/ burne valove

van pril.

na jedno uho unutra, na drugo van

vapijući

glas vapijućeg u pustinji

vapiti

vapiti do neba

vapiti

vapiti u sav glas

varati

grdno se varati

varati

varaju /koga/ oči

variti

ni frigan ni varen

vapijući

u nebo vapijući