vatirati

biti dobro vatiran

vatra

bacati u vatru /koga/

vatra

baciti ulje na vatru

vatra

biti između dvije vatre

vatra

biti između vode i vatre

vatra

biti kao živa vatra

vatra

biti među vatrom i vodom

vatra

biti spreman u vatru i u vodu za /koga/

vatra

biti živa vatra

vatra

bljuvati vatru

vatra

bojati se /koga, čega/ kao žive vatre

vatra

čuvati se /koga, čega/ kao žive vatre

vatra

dati petama vatru

vatra

dati ruku u vatru

vatra

dati ruku u vatru da []

vatra

dati ruku u vatru za /koga/

vatra

dati tabanima vatru

vatra

dati vatru nogama

vatra

dati vatru petama

vatra

dati vatru tabanima

vatra

davati ruku u vatru da []

vatra

davati ruku u vatru za /koga/

vatra

dizati vatru na /koga/

vatra

dolijevati ulje na vatru