za prij1

bajka za malu djecu

za prij1

balzam za dušu

za prij1

bit će dana za megdana

za prij1

biti /komu/ za petama

za prij1

biti dim za /koga/

za prij1

biti gluh i slijep za /koga, što/

za prij1

biti jedno za drugo

za prij1

biti kao rođen za /što/

za prij1

biti kraći za glavu

za prij1

biti lud za /kim, čim/

za prij1

biti podoban za /što/

za prij1

biti prikovan za postelju

za prij1

biti stvoren za /koga, što/

za prij1

biti svijet za sebe

za prij1

biti vezan za postelju

za prij1

biti za kormilom

za prij1

biti za ludnicu

za prij1

biti za ropotarnicu

za prij1

biti zreo za ludnicu

za prij1

Bogu za plakati

za prij1

boli /koga/ glava za /koga, što/

za prij1

boli /koga/ ona stvar za /koga, što/

za prij1

borba za goli život

za prij1

borba za opstanak