za prij1

boriti se kao lav za /koga, što/

za prij1

boriti se lavovski za /koga, što/

za prij1

boriti se za život

za prij1

briga je /koga/ za /što/ kao za lanjski snijeg

za prij1

brinuti se za /koga, što/ kao za lanjski snijeg

za prij1

činiti /što komu, čemu/ za ljubav

za prij1

crvena krpa za /koga/

za prij1

čuvati /koga, što/ za sjeme

za prij1

čuvati /što/ za crne dane

za prij1

čuvati /što/ za sjeme

za prij1

čuvati bijele novce za crne dane

za prij1

dan za dan

za prij1

dati /komu, čemu/ za /što/ zeleno svjetlo

za prij1

dati /komu/ povod za /što/

za prij1

dati /komu/ povoda za /što/

za prij1

dati /komu/ rog za svijeću

za prij1

dati /komu/ za pravo

za prij1

dati /što/ za bob i grašak

za prij1

dati dušu za /koga, što/

za prij1

dati glavu za /koga, što/

za prij1

dati ruku u vatru za /koga/

za prij1

dati šilo za ognjilo

za prij1

dati svoj život za /koga, što/

za prij1

dati umlje za bezumlje