amen

to je kao amen

Amerika

nije /tko/ otkrio Ameriku

amo

ni amo ni tamo

amo

ni tamo ni amo

amo-tamo

bacati /koga, što/ amo-tamo

anatema

bacati anatemu na /koga/

anatema

baciti anatemu na /koga/

anđeo

anđeli bi jeli

anđeo

dobar kao anđeo

anđeo

i anđeli bi jeli /što/

anđeo

pali anđeo

anđeo

pravi anđeo

aparat

radi /što/ kao popravljen aparat

apetit

otvorio se /komu/ apetit

Apolon

lijep kao Apolon

Arap

crn kao Arap

arena

pretvoriti /što/ u krvavu arenu

Argusov

Argusove oči

aršin

mjeriti istim aršinom

aršin

mjeriti jednim aršinom

atmosfera

zagrijati atmosferu

atmosfera

zagrijati atmosferu /gdje/

atom

zadnji atom snage

aureola

imati aureolu